Behandeling

U kunt met verschillende psychische klachten bij mij terecht. Ik bied behandeling voor trauma, een negatief zelfbeeld, angst, dwang- en paniekklachten. Tijdens mijn behandeling bied ik altijd maatwerk en zal ik samen met u uitzoeken wat er nodig is.

 

Kennismaking

Voorafgaand aan de kennismaking vraag ik u het aanmeldformulier op mijn website in te vullen en stuur ik u via de mail een vragenlijst waarin verschillende klachten worden uitgevraagd. Op basis van het aanmeldformulier en de resultaten van de vragenlijst wordt bepaald of mijn praktijk u verder kan helpen met de klachten die u ervaart. Als dit het geval is, zal ik u uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Tijdens een kennismakingsgesprek leren we elkaar beter kennen.

 

Behandelplan en psycho-educatie

Naar aanleiding van de kennismaking wordt een samenvatting van uw klachten gemaakt, wordt er een behandelplan opgesteld met doelen en wordt beschrevene hoe we met die doelen aan de slag gaan. Meestal start ik met informatie over uw aanmeldklacht (psycho-educatie) en geef ik uitleg over de interventie.

Ik maak gebruik van Cognitieve Gedragstherapie, EMDR en/of schematherapeutische coaching. Daarnaast is er de mogelijkheid om een behandeling te doen waarbij beweging en ervaringsgerichte oefeningen centraal staan (psychomotorische therapie).

 

Behandeling

Ik start de sessie altijd met de vraag of u tevreden bent over de vorige sessie, zodat we als het nodig is de sessies anders kunnen vormgeven. Daarna bespreek ik de agenda en vragen die u hebt naar aanleiding van de vorige sessie.

Naast de behandelsessies is het ook belangrijk dat u thuis aan de slag gaat. We bepalen in de sessie wat u thuis gaat oefenen en we bespreken de volgende sessie hoe het oefenen thuis is gegaan.

Ook maak ik gebruik van vragenlijsten om de klachten gedurende de behandeling te meten en te monitoren of we op de goede weg zijn.

 

Afsluiten

Als de klachten voldoende zijn afgenomen en u zelf weer verder kunt, maken we samen een terugvalpreventie plan. We bespreken tijdens een afsluitend gesprek de afsluitbrief waarin onder andere de evaluatie van de doelen beschreven staat.

 

Tarieven: Er zijn geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. De kosten moeten dus rechtstreeks aan de praktijk betaald worden. De factuur kunt u vervolgens zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw verzekering en het door u gekozen pakket worden de kosten volledig of gedeeltelijk vergoed.

Het tarief voor zelfbetalers dat binnen de praktijk is gelijk aan het NZA-tarief ambulant kwaliteitsstatuut sectie II – gezondheidszorgpsycholoog gehanteerd.

Afzeggen/ wijzigen:  Als een afspraak meer dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden er geen kosten in rekening gebracht. Een afspraak kan per mail worden afgezegd. Wordt een afspraak minder dan 24 uur van te voren of niet afgezegd, dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.