Autisme onderzoek

Tijdens het autisme onderzoek worden verschillende onderzoeken afgenomen. Hierbij worden de richtlijnen voor onderzoek naar autisme gevolgd waarbij de volgende stappen worden gevolgd

Stap 1

Screening door middel van een intakegesprek en een ontwikkelingsanamnese.

Ontwikkelingsanamnese:
Afnameduur: 2 tot 2,5 uur

Tijdens de ontwikkelingsanamnese wordt er tijdens een gesprek met de ouder(s) of verzorger(s) gesproken over de ontwikkeling van hun kind. Dit gesprek is belangrijk voor de diagnostiek naar autisme, omdat er (vaak) in de eerste levensjaren al signalen zijn van autisme. Voorafgaand aan dit gesprek wordt een lijst met onderwerpen gestuurd die door ouders zo uitgebreid mogelijk wordt ingevuld. Daarna neemt de onderzoeker in gesprek met ouders de verschillende levens- en ontwikkelingsfasen nauwkeurig door. De volgende aandachtsgebieden komen daarbij aan de orde:

  • Verschillende ontwikkelingsgebieden zoals slapen, eten, groei, spraak, motoriek.
  • Het schoolverloop, waarbij onder andere ook concentratie en werkhouding aan bod komen.
  • Ontwikkelingen op sociaal en emotioneel gebied.

Stap 2

Als er voldoende aanwijzingen zijn van autisme dan wordt er verdere diagnostiek in gezet (vragenlijsten, observatie(s), in overleg contact met school).