Intelligentieonderzoek

Wechsler Intelligence Scale for Children-V (WISC-V)

Leeftijdsrange: 6 tot 17 jaar
Afnameduur: 2 tot 2,5 uur

De WISC-VNL is een intelligentieonderzoek voor kinderen van 6 tot en met 16;11 jaar en geeft allereerst een indruk van de algemene intelligentie (TIQ). Aanvullend daarop geeft de test informatie over het functioneren op belangrijke vaardigheidsgebieden die onderdeel uitmaken van algemeen intelligent functioneren. De test bestaat uit veel verschillende opdrachten, die een beroep doen op deze vaardigheden. Denk hierbij aan verbale vaardigheden (VBI), het verkrijgen van overzicht (VRI), probleem oplossende vaardigheden (FRI), werkgeheugen (WgI) en het verwerken van nieuwe informatie (VsI).