Diagnostiek en behandeling

Binnen mijn praktijk is het mogelijk om hulp te krijgen voor kinderen en jongeren. Zij kunnen met verschillende klachten bij mij terecht. Ik bied diagnostiek en behandeling voor trauma, een negatief zelfbeeld, angst, ADHD, ASS en dwang- en paniekklachten. Tijdens mijn behandeling bied ik altijd maatwerk en zal ik samen met u en uw kind uitzoeken wat er nodig is.

 

Kennismaking

Voorafgaand aan de kennismaking vraag ik u het aanmeldformulier op mijn website in te vullen en stuur ik u via de mail vragenlijst(en) waarin verschillende klachten van uw kind worden uitgevraagd. Op basis van het aanmeldformulier en de resultaten van de vragenlijst wordt bepaald of mijn praktijk u en uw kind verder kan helpen met de klachten. Als dit het geval is, zal ik u en uw kind uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Tijdens een kennismakingsgesprek leren we elkaar beter kennen.

 

Behandelplan

Naar aanleiding van de kennismaking wordt een samenvatting van de klachten gemaakt, wordt er een behandelplan opgesteld met doelen en wordt beschreven hoe we met die doelen aan de slag gaan. Meestal start ik met informatie over de aanmeldklacht (psycho-educatie) en geef ik uitleg over de interventie.

 

Behandeling

Binnen al mijn behandelingen met kinderen en jongeren vind ik het belangrijk om naasten te betrekken. Elk kind is namelijk onlosmakelijk verbonden met zijn of haar gezin en omgeving (het systeem). Ik denk dat de zorgen en klachten niet kunnen worden begrepen en behandeld zonder dat de omgeving een onderdeel is van de behandeling. Ik zie een aanmeldklacht niet als ziekte of stoornis, maar ik kijk samen met het kind en zijn of haar omgeving welke rol de klachten hebben binnen het systeem en hoe hier samen mee om te gaan.

 

Afsluiten

Als de klachten voldoende zijn afgenomen en u en uw kind zelf weer verder kunnen, maken we samen een terugvalpreventieplan. We bespreken tijdens een afsluitend gesprek de afsluitbrief waarin onder andere de evaluatie van de doelen beschreven staat.

 

Tarieven: Sinds 1 januari 2015 wordt de hulp voor kinderen en jeugdigen onder de 18 jaar vergoed door de gemeente. Voor een aanmelding is een verwijsbrief voor specialistische GGZ nodig van de huisarts, specialist, een jeugdarts of van het jeugdteam van uw gemeente. Met de verwijzing kan ik de rekening rechtstreeks bij de gemeente declareren.

Psychologiepraktijk Jongerius heeft een contract met de regio Foodvalley. Dit betekent dat behandeling (tot een door de gemeente bepaald maximum aantal minuten) vergoed wordt voor kinderen en jongeren uit: Barneveld, Ede, Nijkerk, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen.

Wanneer u niet in de regio Foodvalley woont, maar wel hulp zoekt, kunt u ook bij mij terecht. De kosten voor behandeling worden dan echter niet vergoed door de gemeente. U kunt hierover altijd vrijblijvend contact met mij opnemen.

Afzeggen/ wijzigen:  Als een afspraak meer dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd, worden er geen kosten in rekening gebracht. Een afspraak kan per mail worden afgezegd. Wordt een afspraak minder dan 24 uur van te voren of niet afgezegd, dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.