Supervisie

Supervisie opleiding tot GZ-psycholoog

Vanuit psychologiepraktijk Jongerius verzorg ik supervisie aan orthopedagogen en psychologen in opleiding tot GZ-psycholoog. Tijdens het opleidingstraject volg je 90 uur supervisie bij ten minste twee supervisoren, waarbij het aandeel van één supervisor niet meer bedraagt dan 50 uur. De 90 uur supervisie wordt verdeeld over 45 uur supervisie diagnostiek en indicatiestelling en 45 uur behandeling. Het is mogelijk om bij mij supervisie diagnostiek en/of supervisie behandeling te ontvangen.

Supervisie SKJ-(her)registratie

Vanuit psychologiepraktijk Jongerius verzorg ik daarnaast supervisie aan jeugdprofessionals in het kader van hun SKJ-(her)registratie.

Tijdens het herregistratietraject volg je bij minder dan 3648 uur werkervaring:

  • Individueel: 40 uur
  • 2 personen: 45 uur
  • 3 personen: 50 uur

en bij meer dan 3648 uur werkervaring:

  • Individueel: 20 uur
  • 2 supervisanten: 22,5 uur
  • 3 supervisanten: 25 uur

De supervisie is gericht op het leren reflecteren op het eigen professioneel handelen. 

Praktische informatie

Eén supervisiesessie bestaat uit 45 minuten face-to-face of online contact. Het tarief bedraagt €110,- per supervisiesessie. Bij een supervisiegroep van 2 of meer deelnemers geldt €165,- per sessie. Het is mogelijk om een dubbele supervisiesessie te plannen. Als supervisant ontvang je een keer in de maand een factuur. De supervisant draagt zorg voor de betaling van de factuur binnen 30 dagen. Afspraken die niet 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Met betrekking tot de supervisie over diagnostiek
Voor supervisie diagnostiek in kader van de GZ-opleiding zijn er sinds 2023 afwijkende tarieven (wijzigingsbesluit GZ-opleiding (d.d.19-07-2023) onder I-F). Deze verdeling is 45 minuten supervisie en 45 minuten indirecte tijd, zodat verslagen ook daadwerkelijk vooraf gelezen kunnen worden. Het tarief van supervisie met deze verdeling bedraagt dan €165,-. Soms is het echter niet nodig dat verslagen vooraf gelezen worden. Het is om deze reden mogelijk om samen per supervisiesessie te kijken waar jouw behoefte ligt.